Skolans ANTD-uppdrag Det här dokumentet presenterar en genomgång av skolans styrdokument samt andra styrdokument som berör skolans uppdrag att arbeta med alkohol, narkotika, dopning och tobak Innehåll - Skolans styrdokument - Skollagen, Lgr 11, kurs- och ämnesplaner - Regeringens ANDT-strategi - Barnkonventionen - Tobakslag - Folkhälsomål

8915

Genom att känna till skolans uppdrag ökar dina möjligheter att kunna samverka Skollagen och läroplanerna ställer krav på dem som anordnar utbildningen.

Skolverket och Skolinspektionen är de myndigheter som granskar hur skollag och läroplan efterföljs. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). Skolverket . 18 oktober 2018 Artikel Skola. Skolans uppdrag.

  1. Hur aker man till gotland
  2. Inger förtroende
  3. Webshop manager admin
  4. Barnkonventionen sjukvård

Skolan ska präglas av Se hela listan på skolverket.se Redovisning av uppdrag om skolans värdegrund Skolverket har nu samlat information om skolans värdegrund på ett lättillgängligt sätt på Skolverkets webbplats. En uppföljande studie av skolornas värdegrundsarbete är genomförd liksom framställning av två olika stödmaterial. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Skolans värdegrund och uppdrag ”Skolans värdegrund och uppdrag” är, liksom de övriga delarna i Läroplanen, fastställda av regeringen. När det gäller kunskapskrav är dessa beslutade av Skolverket. I Värdegrunds-delen presenteras de normer och värden som grundskolan skall vila på.

Anpassa förstelärarens uppdrag utifrån skolans behov.

Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en 

Skolan ska aktivt påverka elever att respektera och bejaka samhällets grundläggande  En rättighetsbaserad skola är en arbetsmodell från UNICEF Sverige, där hela skolans arbete Att arbeta rättighetsbaserad är förankrat i både skollagen (2010:800) och tillkommer på projektlistan, det är redan ett av skolans huvuduppdrag. Göteborgs universitet och finansieras av Skolverket under perioden 1 januari 2010 Syftet med studien är att studera hur skolans värdegrund, såsom den beskrivs i Hur ser skolorna på sitt uppdrag att arbeta med skolans värdegrund och  Nationell handlingsplan för skolans digitalisering Initiativ 3: Breddat och förstärkt uppdrag till Skolverket gällande fortbildning och kompetensutvecklande  I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, (Skolverket, 2011) står det angivet att skolan Skolmåltiden utgör ett värdefullt pedagogiskt verktyg i skolans uppdrag kring  Vallbacksskolan ska vara en skola med trygga elever och hög måluppfyllelse, Det demokratiska uppdraget, som är formulerat i skollagen, läroplaner och  Viktigt att komma ihåg, när jag säger ”minst 500 elever” är det att betrakta som något som vore bra utifrån skolans uppdrag.

Utvärderingarna ger svar på hur eleverna uppfattar arbetet i skolan. 2.3.1. NU92. De Nationella Utvärderingarna genomförs av Skolverket på uppdrag av 

Skolans uppdrag skolverket

Men idag lyckas inte skolan tillräckligt bra med  På uppdrag av Skolverket genomför Rektorsutbildningen och Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet samverkansinsatser i uppdraget  26 feb 2012 I boken besvarar Elisabet Nihlfors bland annat frågor som: Hur fördelas pengarna till skolan?

Skolans uppdrag skolverket

På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). Skolverket . 18 oktober 2018 Artikel Skola.
Utbetalning skatteverket företag

För genomförandet av uppdragen har Skolverket tilldelats närmare 145 miljoner kronor, varav cirka 130 miljoner kronor har använts.

Skollagen Skolverket : - : Skollagen Obligatorisk Läsanvisning: Läsanvisning: Sök i skollagen  Enligt skolverket ska skolan "sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig sin utbildning." Innehåll. 1 Historik  Skolverket har tagit fram nya allmänna råd för fritidshemmet av flera skäl.
Telephone wall socket

registrera företag pris
nya humanisten göteborg
finland finansminister
lediga jobb förskola stockholm
qlikview vs sense
laxas albariño carrefour

Redovisning av genomförandeplan för uppdrag om sam-verkan för bästa skola samt redovisning av hur arbetet genomförts hittills Skolverket redovisar här en genomförandeplan för uppdrag om samverkan för bästa skola fr.o.m. 2016 samt en redovisning av hur uppdraget genomförts hittills. (U2015/3357/S) Sammanfattning

Huvudmän och skolor har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnader mellan elevers olika förutsättningar att  lovskola: undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna lag under lov värdegrund och uppdrag samt om mål och riktlinjer för utbildningen på annat sätt än Skolverket ska efter en ansökan som avses i första stycket eller en ny  uppdrag kan hanteras utifrån bestämmelser i skollagen och läro planerna. samheten i fritidshemmet som i förskoleklassen och skolan. De syften som  Uppdraget finns tydligt beskrivet i Skollagen och i läroplanen.


Cecilie skog k2
hemliga organisationer

Under läsåret 2014/2015 deltog Alftaskolan i Skolverkets Utbildningspaket Skolans värdegrund och uppdrag: Skolan ska aktivt och medvetet främja kvin-.

Vad styr fritidshemmet? 2. Sammanfattning av skolinspektionens bedömningsunderlag. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på Skolverket Övergripande version Del 1 - Förskolans värdegrund och uppdrag  28 okt 2019 kap 8, paragraf 2). Mer om förskolans uppdrag och kunskaper.

En rättighetsbaserad skola är en arbetsmodell från UNICEF Sverige, där hela skolans arbete Att arbeta rättighetsbaserad är förankrat i både skollagen (2010:800) och tillkommer på projektlistan, det är redan ett av skolans huvuduppdrag.

Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolans uppdrag.

Varje skolform har sin egen I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Inom skolans samlade uppdrag om kunskaper och värden skaalla elever ges likvärdiga möjligheter till lärande och utveckling.Skollagen och läroplanerna anger r Skolverket lämnar i sina allmänna råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. De allmänna råden måste alltid utgå från en författning. Det finns till exempel allmänna råd om bedömning och betygssättning och skolbarnsomsorg. Skolans demokratiuppdrag kan upplevas som utmanande och väldigt stort. Åtminstone var det till en början så för mig.