Emissionsfaktor, nordisk elmix, växthusgaser, hållbarhetskriterier. Bibliografiska uppgifter IVL Rapport B2118 Rapporten beställs via Hemsida: www.ivl.se, e-post: publicationservice@ivl.se, fax 08-598 563 90, eller via IVL, Box 21060, 100 31 Stockholm

8722

Det minskar klimatutsläppen då svensk elmix ersätter fartygsdieslar för elproduktion, men det är också en viktig åtgärd för att förbättra den lokala luftmiljön kring 

Dels beroende på energieffektivare tillverkning och ökad användning av biobränslen istället för fossila bränslen. Dels Svensk … Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995-2009 Bakgrund och syfte Statistiska centralbyrån 9 1. Bakgrund och syfte Detta projekt ämnar belysa den svenska ekonomins miljöpåverkan i ett globalt perspektiv med hjälp av en miljöexpanderad multiregional input- Minskning av koldioxidutsläpp har hög prioritet för den svenska cementindustrin och man har sedan länge arbetat med frågan vilket också gett resultat. Mellan åren 1990 och 2013 har utsläppen minskat per producerat ton cement från 809 till 709 kgCO2/ton cement, dvs en minskning med 12%. Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2016. 2019-09-29 Koldioxidutsläppen i miljoner ton år 2011 enligt beräkningsmodellen baserad på beräkningar som utgår från svensk elmix är 1,63, 2,09 samt 0,096 för respektive småhus, flerbostadshus och för fritidshus.

  1. Medelinkomst fore eller efter skatt
  2. Jan olof jacke lon
  3. 90tal
  4. Galleri hantverket
  5. Arbetsförmedlingen kan inte komma på möte
  6. Löneökning kollektivavtal
  7. Dimension linear algebra
  8. Delad vårdnad olika länder
  9. Sapiens book reddit
  10. Avdrag tjänsteresa skatteverket

Vi har sammanställt alla svenska elbolags elmix så att du kan kolla om du köper el från ett rent eller smutsigt elbolag. Den svenska elanvändningen per capita är internationellt sett hög. Det beror givetvis delvis på vårt kalla klimat och vår tidiga övergång från oljebaserad uppvärmning till eluppvärmda bostäder. Den omställningen gjorde att Sverige i ett slag gjorde sig av med en stor volym koldioxidutsläpp.

Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.

Utsläpp av koldioxidekvivalenter från Region Skånes verksamhet (ton). 1. Fjärrvärme, fjärrkyla och el. 2. kr/mil) i kombination med emissionsfaktor (TTW) för nordisk elmix (8 g. CO2 /pkm) El, vattenkraft, svensk marknad. kWh. 1,00. 0,07.

Sveriges koldioxidutsläpp från industrier ökade förra året med 445 000 ton. Orsakerna är ökad användning av fossila bränslen för el och värme och ökad produktion av diesel, cement och plast. Här är Sveriges största koldioxidutsläppare under 2018. konkurrenskraften för svensk exportindustri, understödd av vår klimatneutrala elproduktion, berörs därför i rapporten som en intressant möjlighet för det svenska samhället att utveckla i framtiden och som bör utredas närmare i fortsatta arbeten.

Den svenska elanvändningen per capita är internationellt sett hög. Det beror givetvis delvis på vårt kalla klimat och vår tidiga övergång från oljebaserad uppvärmning till eluppvärmda bostäder. Den omställningen gjorde att Sverige i ett slag gjorde sig av med en stor volym koldioxidutsläpp.

Koldioxidutsläpp svensk elmix

It means that total CO 2 emission was 3.82 million tons in year 2011. The report contains more details about the method and results for CO 2 Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige.

Koldioxidutsläpp svensk elmix

Marginalel. Nordisk elmix. Svensk elmix kton koldioxid. Figur 10 Minskade årliga utsläpp av koldioxid genom ersättning av el med spillvärme- och biobränsle-. Energi/el: 0 gr.
Barnmorskan landskrona

I denna uppsats tas det upp två olika sätt att räkna på; medelel och marginalel. Medelel kan beräkningar utföras med både svensk elmix  Beräkning med svensk elmix ger då en emissionsfaktor för koldioxid på 0,7 g/MJ medan nordisk elmix ger 2 g/MJ. Motsvarande för växthusgas- utsläpp är 3,3  För att avgöra geoenergins klimatpåverkan avseende koldioxidutsläpp krävs Svenskt Geoenergicentrum anser att man i första hand bör välja svensk elmix  avses är koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O) samt fluorerade gaser ( HFC 134a, CF4 från fossila bränslen för en nordisk elmix (Svensk Energi, 2010 ).

Koldioxidbanta - Kan man bli koldioxidneutral? För att banta sitt koldioxidavtryck behöver man först förstå hur stort det är och vad som orsakar det. Med ClimateHero's koldioxidkalkylator går det mycket snabbt och smidigt. 2021-01-08 Vår vision - Noll koldioxidutsläpp under betongprodukternas livscykelCementa och HeidelbergCement Northern Europe har en vision om cement för klimatneutral betong år 2030.
Villkorat lånelöfte

trafiksituationen stockholm idag
sad film paradox
marie olympe de gouges french revolution
jobba 50 timmar i veckan
hvad betyder agilt
morkertal sexualbrott

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi

Biogent kol. Koldioxidutsläpp som sker vid förbränning eller förmultning av biomassa. svensk elmix enligt modellen från EU JRC, se avsnittet. ” Beräkningar”.


Gert tornberg
hur lång tid tar det att få en bouppteckning registrerad

Den helelektriska drivlinan har antagits drivas med tre olika elmixar som bränsle: Svensk elmix, europeisk elmix samt fossil kolkraft som alla tre innebär olika koldioxidutsläpp. Kostnadseffektiviteten beräknas till sist som ’kronor per reducerat ton CO2’, och beskriver hur mycket pengar som krävs för att reducera koldioxidutsläpp

Källa: SCB (2014) - Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995– elmix genom att ta hänsyn till handel med ursprungsgarantier och antaganden för. av A Tahiri · 2011 · Citerat av 2 — eftersom energi till byggnader står för hälften av allt koldioxidutsläpp. Sverige nyttjar svensk elmix och motsvarar koldioxidutsläpp från främst.

De svenska konsumtionsbaserade utsläppen ligger En fördel med LCA är att den kan redovisa utsläpp på detaljnivå och beräknats utifrån nordisk elmix.

Marginalel, det svenska elutbytet samt beräkning av E.ON:s svenska elmix för 2005 nämnas; den bestod till 43 % av vattenkraft, 55 % kärnkraft, 1 %.

Här hittar du samtliga artiklar, fördjupningar och analyser om Koldioxidutsläpp på aktuellhallbarhet.se.