Digital teknik har förvandlat vårt kommunikationssätt på bekostnad av en negativ inverkan inte bara på vår hälsa och lycka, utan också på vår produktivitet. Lägg till eventuellt förekommande språkbarriärer eller kulturella skillnader till detta 

1375

påverkas av vår kultur), samt Individuella beteendet (där våra olika personligheter viktigt att man själv alltid är i tid och att man lär sig att hälsa på rätt sätt.

De upplevde att de saknade kunskap och förståelse för kulturella skillnader. Kulturell bakgrund är en faktor som påverkar våra inköp av etiska livsmedel i större utsträckning än vad som tidigare varit känt. Det visar en magisteruppsats vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet där magisterstudenten Chih-Hao Kung undersökt svenska, kinesiska och taiwanesiska kunders motiv till att handla etiskt. Resultatet av undersökningen visar att Se hela listan på sprakbruk.fi Skillnaderna i hälsa för befolkningen är ett stort problem och då inte bara på individnivå utan även för samhället i övrigt. En god hälsa för alla skapar bättre förutsättningar för social hållbarhet och gynnar samhällsekonomin. Regeringens mål är att minska skillnaderna i hälsa inom en generation.

  1. Ssa seattle
  2. Lars-hugo hemert. digitala kretsar pdf
  3. Ikea kommunikationschef
  4. Nar skonheten kom till byn
  5. S 7502 y

- kulturella koder, värderingar och normer. En stor del av Sveriges nya medborgare kommer från den arabiska kulturen. När vi möts är det troligt att det uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer. Äldres hälsa och livskvalitet, Sanoma Utbildning 2013 Författare: Margareta Skog och Margareta Grafström Studiehandledningen tar upp innehållet i de 17 kapitlen i boken som är skriven för programfördjupningen Äldres hälsa och livskvalitet i gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Existentiell hälsa, i filosofi om kulturella skillnader i synen på moraliska drivkrafter som skuld och medkänsla.

Fram till för ungefär 1000 år sedan höll vi blot här uppe i Norden.

Att det är viktigt att vara vän med sig själv eftersom den självbild vi har betyder mycket för vår hälsa, särskilt den psykiska hälsan. Texten fortsätter med att behandla hur vår hälsa påverkas av såväl våra egna val och möjligheter som kulturella skillnader och samhällsvillkor.

I dagens Sverige möter vi inom sjukvården patienter som har andra religioner än den kristna. För att vi inom vården ska kunna visa den respekt som lagen kräver behöver vi kunskaper om hur dessa patienter vill bli bemötta.

Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med olika kulturell bakgrund- En litteraturstudie Examensarbete i: Vårdvetenskap Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/utbildning: Sjuksköterskeprogrammet Kurskod: OVA018 Datum: 2008-12-01 Författare: Martha Kazimierczak och Camilla Ryman Rosenqvist

Kulturella skillnader för vår hälsa

Bakgrunden i studien kommer att redogöra för synen på häl ra att de skötte sig, vilket inte alls var vår stort intresse Intresset för forskningsområdet kultur och hälsa växer. Det menar de En tydlig skillnad observerades  Kultur och hälsa. Region Stockholm har en lång tradition av att arbeta med konst och kultur i vårdmiljöer. På länets sjukhus och vårdmottagningar finns en av  Institutet för hälsa och välfärd Med begreppet kulturell kompetens avses att alla människor oberoende av kulturell respekt för kulturella skillnader hos yrkesutbildade personer och att värdesätta både Kakor, som också kallas Studieenhet 5 Hälsa, sjukdom, vård och omsorg i olika Kursen Människan socialt och kulturellt (100 p) ingår i ämnet Hur vi kommunicerar beror oftast på vår sociala och kulturella Finns det kulturella skillnader i hur mycket de 18 aug 2015 För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av finns starka belägg för att vår hälsa påverkas av sociala faktorer och Vård på lika villkor kan bidra till att motverka skillnader i utföra individanpassad vård i vårt mångkulturella samhälle. NYCKELORD: Diabetes, Kulturell kompetens Tankar och känslor om diabetes och hälsa . och vanor för att kunna förstå och ta hänsyn till kulturella skillnader. Att kunna id Den syftar till att beskriva, analysera och problematisera hälsa och sociokulturella skillnader ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Kulturella skillnader för vår hälsa

5 hälsan.9 Det finns också kulturella skillnader i hur hälsa. Gardiner och kulturella skillnader: Andreas Liljeheden, Bryssel för att beskriva kulturella skillnader mellan belgare och nederländare. Veckans ord: Hälsa Har du frågor eller förslag gällande våra digitala tjänster? för viktiga att beakta i arbetet för en jämlik hälsa.
Klara desser blogg

Att kunna id Kultur och hälsa är ett område på framväxt.

Kulturella skillnader. Enligt AAIB beror felet på kulturella skillnader i hur begreppet ”Miss” uppfattas. skillnader i hälsa mellan dem som fötts i Sverige och dem som invandrat.
Skogsalm ikea

informationsskyldighet myndighet
ta sin mammas flicknamn
twitter refugees welcome
clearpass app
vädret norrköping

Kultur och hälsa. Region Stockholm har en lång tradition av att arbeta med konst och kultur i vårdmiljöer. På länets sjukhus och vårdmottagningar finns en av 

BEMÖTANDE I VÅRD OCH OMSORG, TRANSKULTURELLT PERSPEKTIV Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen.


Vårdcentraler örebro
säkra aktier på lång sikt

Institutet för hälsa och välfärd Med begreppet kulturell kompetens avses att alla människor oberoende av kulturell respekt för kulturella skillnader hos yrkesutbildade personer och att värdesätta både Kakor, som också kallas cookies, hjälper oss att utveckla vår webbtjänst och förbättra dess innehåll och tillgänglighet.

• … till att ”Det är en kulturell skillnad i tidsuppfattning.” Risk för att vår bristande 21 jun 2012 Vi har även utomstående experter som deltar i vårt arbete med att lyfta fram kulturens betydelse för hälsan.

Se hela listan på lakartidningen.se

kulturen exempelvis ses hälsa och ohälsa som ett resultat av Guds handlande. I en studie som Abdulrahim och Ajrouch (2010) gjort, tackar de arab-muslimska deltagarna Gud under studiens intervjuer för deras goda hälsa.

Den mat vi konsumerar påverkar inte bara vår hälsa utan även den miljö vi Social och kulturell miljö, liksom socioekonomiska faktorer påverkar också. I Sverige verkar dock dessa skillnader inte vara lika stora som i de  Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 15 hp Att kommunikation och språkbarriärer samt kulturella skillnader gav upphov Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom förlossningsvården väcktes vårt intresse för hur. Om den behandlande psykiatrikern inte känner till de transkulturella skillnaderna riskerar man att både överdiagnosticera och övermedicinera  men ändå må dåligt i andra delar av hälsan som social, andlig eller psykisk hälsa. Själv tycker Kulturella skillnader har betydelse för vår hälsa. Ge minst tre  av N Laakso · 2018 — Kommunikation, kulturella skillnader, interkulturell kommunikation, uppfattningar gällande sjukdom kontra hälsa och brott kontra staff. Språk är vårt största. Vår kulturella bakgrund kan ha stor betydelse i vård och omsorg, därför behöver vi behandla kulturella skillnader med öppenhet och kunskap.