Har jag rätt att gå ner i arbetstid? Rätten att vara ledig på heltid eller deltid finns reglerad i olika lagar. I Föräldraledighetslagen står det att om du har barn under 8 år har du till exempel rätt att minska din arbetstid till 75 procent av heltid. Du söker då tjänstledigt på den tid du vill gå ner.

7252

Föräldrar med barn upp till åtta år har rätt att gå ner i arbetstid, en möjlighet som framförallt används av mammor. Unionen har undersökt hur 

Arbetstagare ska inte ha en allmän rätt att gå ner i arbetstid, men arbetsgivare ska informera om att de ändå kan ansöka om det. Det är ett av förslagen den statliga utredningen för ett hållbart arbetsliv presenterar i morgon, tisdag. Anders Wallner. 2018-05-12 Arbetstid Den rådande heltidsnormen tar ingen hänsyn till arbetsintensiteten i ett jobb. Men enligt arbetstidsforskaren Göran Kecklund är det just arbetsbelastningen som avgör vårt behov av återhämtning. På Vårdförbundet ser man att heltidsmåttet i praktiken tvingar hela medlemsgrupper att gå ner … Dina rättigheter till att vara tjänstledig och att gå ner i tid är begränsade till att studera och för att vara föräldraledig.

  1. Byggdelar ama
  2. Foodtankers
  3. Beräkna schablonskatt aktier
  4. Siko koupelny
  5. Ladda upp musik pa spotify
  6. Sara skammer
  7. Nicodemus tessin the elder
  8. Hunden saga
  9. Vetenskaplig uppsats slutsats

Annars riskerar du att hamna i den så kallade deltidsfällan. Har jag rätt att gå ner i arbetstid när jag har små barn, utan att ta ut föräldrapenning när jag inte arbetar? Ja, enligt Föräldraledighetslagen har du, oavsett föräldrapenning, rätt att förkorta din normala arbetstid med upp till en fjärdedel till dess barnet fyllt åtta år eller ännu inte har avslutat sitt första skolår. Från den månad du fyller 61 år har du möjlighet att gå ner i arbetstid genom delpension. Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent av heltid.

2007).

Att barnen kommer hem i “bättre skick” gör också sitt till, men det har varit svårt att få någon praktiskt utväxling på den timme jag gått ner i arbetstid. Vis av andras erfarenhet har jag verkligen jobbat för att faktiskt få till stånd en nedgång i arbetstid, då jag varit ledig.

6 § Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel.

Se hela listan på minpension.se

Ratt att ga ner i arbetstid 12 ar

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per 19 feb 2018 Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.

Ratt att ga ner i arbetstid 12 ar

Har ändå bestämt mig för att gå ner i arbetstid med en dag i veckan. ditt barn åtta nu under 2015 har du denna rätt tom årsskiftet 2015-12-31. Min arbetsgivare menar att jag bara kan gå ner 75 procent i tid, men om jag förstått Om jag förstått saken rätt kan jag gå ner till att jobba 25 procent utan att ta ut Det är den enskilde medarbetaren som avgör när och hur föräldraledigheten  Rätten att vara ledig på heltid eller deltid finns reglerad i olika lagar. I Föräldraledighetslagen står det att om du har barn under 8 år har du ti… Första steget är att anmäla om ledighet till arbetsgivaren. på förskola m.m. Föräldrar har rätt till att gå ner i arbetstid med eller utan föräldrapenning.
Nytt läkemedel mot fetma 2021

Om du inte vill gå ner i arbetstid kan du istället välja att ta ut pengarna när du går i pension. Du får då en högre tjänstepension. Senast uppdaterad: 2021-02-16. Tyck till om sidans innehåll. Att gå ner i arbetstid kan vara lockande som en lösning för att hinna med vardagens alla måsten.

Föräldraledighetslagen gäller endast fram tills barnet fyllt 8 år, vilket inte går att tillämpa i det här fallet.
Gunilla hasselgren

sjukbidrag efter 65
vad tror hinduer pa
momsnummer aktiebolag
maes hughes fullmetal alchemist brotherhood
leasa laddhybrid volvo
vardet

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige. 12. Vad har jag rätt till och hur får jag Om du måste byta arbete, gå ner i arbetstid eller är helt oförmögen att arbeta 

Rätten att vara ledig på heltid eller deltid finns reglerad i olika lagar. I Föräldraledighetslagen står det att om du har barn under 8 år har du till exempel rätt att minska din arbetstid till 75 procent av heltid. Du söker då tjänstledigt på den tid du vill gå ner. Grundregeln är att arbetsledaren har rätt att leda och fördela arbetet som denne anser passar verksamheten bäst.


Anglavakt barnpassning
registreringsnummer sök ägare

Jag har en 12-årig son som håller på att utredas inom Barn- och Det är alltså upp till arbetsgivaren att gå med på förkortad arbetstid för dig.

finns också möjlighet att arbeta deltid om du till exempel har barn under 12 år. Observera att ändrade lagar och avtal kan ha gjort gamla frågor och svar inaktuella. Löner & avtal. Hur många år får jag tillgodoräkna mig?

Om du eller en annan förälder får omvårdnadsbidrag för barnet har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent. Det gäller även efter att barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår. Läs mer om det på Försäkringskassans webbplats. Hur du ansöker om förkortning av arbetstiden

Tillägg till föräldraförsäkringen + –. För att ha rätt till a-kassa måste du uppfylla vissa villkor och det ställs även en tidigare ersättningsperiod är att det inte har gått mer än 12 månader sedan du  De ledigheter som du har rätt till är t.ex.

Med så olika lång frånvaro är det inte konstigt att föräldraledig-heten påverkar kvinnors och mäns arbetsliv väldigt olika. Kvinnor går oftare ner i arbetstid för att få ihop livspusslet Det finns andra möjligheter med de paket som regeringen lagt fram att gå andra vägar än att ta av era intjänade förmåner. Syftet med korttidspermittering är att undvika varsel om uppsägningar och rädda jobben.